Commaxx Group verwerft Nedis: start van groei en innovatie

*** English below ***

6 februari 2024Commaxx Group, eigenaar van bekende merken als Lenco, Alecto, Melissa, Gastronoma en Fysic, kondigt de overname van Nedis aan, ingaande op 1 februari jl. 2024. Deze belangrijke stap onderstreept de groeiambities en vernieuwing van Commaxx Group in de markt van consumentenelektronica.  

Deze overname brengt geen veranderingen met zich mee voor de Nederlandse markt; bestaande operaties blijven zoals ze zijn. De deal omvat aandelentransacties in Nederland, Zweden, Finland, Frankrijk, China, en Hongkong, en de overname van activa in Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, en Spanje. Alle medewerkers in deze landen behouden hun baan, en de bedrijfsvoering blijft gelijk onder de nieuwe eigenaars, met centrale facturatie vanuit Nederland.  

Deze samenvoeging verrijkt het assortiment van beide ondernemingen, wat een versterkt aanbod voor klanten en gebruikers betekent. Bert Peels, eigenaar van Commaxx Group, over de overname: "Deze stap is een strategische keuze om synergie tussen Commaxx en Nedis te realiseren. Ons doel is samen de huidige uitdagingen, met een focus op globalisering en stijgende kosten, in de consumentenelektronica markt aan te pakken. Door samen te werken kunnen we efficiënter investeren en de sterke punten van beide ondernemingen bundelen om de beste producten te ontwikkelen."  

Financiële details van de overeenkomst worden niet bekendgemaakt. De focus van de overname ligt op het stimuleren van groei, het verbeteren van efficiëntie en het verhogen van het innovatievermogen van de betrokken bedrijven.

Over Commaxx Group

Commaxx Group is een toonaangevend bedrijf in de consumentenelektronica, bekend om hoogwaardige producten en innovatieve oplossingen. Met een breed scala aan merken zet Commaxx Group zich in om het leven van consumenten wereldwijd te verbeteren door middel van technologie.  

Over Nedis

Nedis is al meer dan 40 jaar een leider op de markt van consumentenelektronica. Nedis biedt haar partners en klanten een gevarieerd aanbod van elektronica-gerelateerde oplossingen, gebaseerd op de nieuwste technologieën en innovaties en de nieuwste trends. Strategie is om klanten producten en oplossingen te bieden die een slim alternatief vormen voor A-merken.

Commaxx Group acquires Nedis: start of growth and innovation

February 6th, 2024 - Commaxx Group, owner of well-known brands such as Lenco, Alecto, Melissa, Gastronoma and Fysic, announces the acquisition of Nedis, effective as of February 1, 2024. This significant move underscores the growth ambitions and commitment to innovation of Commaxx Group in the consumer electronics market.

The acquisition does not bring about any changes for the Dutch market; existing operations will remain as they are. The deal includes share transactions in the Netherlands, Sweden, Finland, France, China, and Hong Kong, and the acquisition of assets in Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, and Spain. All employees in these countries will keep their jobs, and business operations will continue unchanged under the new ownership, with centralized invoicing from the Netherlands.

This merger enriches the product range of both companies, resulting in a strengthened offering for customers and users. Bert Peels, owner of Commaxx Group, regarding the acquisition: "This step is a strategic decision to achieve synergy between Commaxx and Nedis. Our aim is to jointly address the current challenges, with a focus on globalization and rising costs, in the consumer electronics market. By collaborating, we can invest more efficiently and leverage the strengths of both companies to develop the best products."
Financial details of the agreement are not disclosed. The takeover places an emphasis on growth, efficiency and innovation capacity of the companies involved.About Commaxx Group
Commaxx Group is a leading company in consumer electronics, known for high-quality products and innovative solutions. With a wide range of brands, Commaxx Group is committed to improving the lives of consumers worldwide through technology.

About Nedis
For over 40 years, Nedis has been a leader in the consumer electronics market. Nedis provides its partners and customers with a diverse range of electronics-related solutions, based on the latest technologies, innovations, and trends. The strategy is to offer customers products and solutions that serve as smart alternatives to A-brands.